Kategorie
Cyberbezpieczeństwo Edukacja

Kiedy zacząć edukację w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?

Od kilkunastu lat prowadzę wykłady z cyberbepiezeństwa, zarówno na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jak i na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Przedmiot cyberbezpieczeństwo jest realizowany na 3 roku studiów. Na początku wykładów pytam: Ile osób pracuje w domenie cyberbezpieczeństwa? Z grona około 200 studentów zgłasza się zazwyczaj tylko 2-3 studentów. Trzeba zaznaczyć, że około 75% studentów na 3 roku studiów, na kierunku Informatyka, już pracuje. Zadałem sobie zatem pytanie, dlaczego tylko 1% studentów wybiera kierunek cyberbezpieczeństwo? Przecież, według badań Forbsa, jest to najlepiej opłacany zawód w ramach IT (w zeszłym tygodniu mój znajomy otrzymał bardzo ciekawą ofertę z wynagrodzeniem 50 tysięcy na miesiąc). Dodatkowo, praca jako cyberspecjalista jest niezwykle ciekawa, nie towarzyszy jej monotonia, to także praca, którą można wykonywać zdalnie z dowolnego miejsca na Ziemi.

Mam pewną hipotezę w tej sprawie. Moim zdaniem edukację cyberbezpieczeństwa zaczynamy zdecydowanie zbyt późno. Jeżeli pierwszy kontakt z tą tematyką mają studenci dopiero na 3 roku, to wówczas trafia to do osób, które już posiadają odpowiedni warsztat programistyczny i już pracują i rozwijają się w konkretnej technologii. Jeżeli jeszcze nie pracują, to są na etapie poszukiwania pracy, a wejście w tematykę cyberbezpieczeństwa zajęłoby im dodatkowy rok nauki. W takie sytuacji studenci wybierają pracę jako programiści.

Moją hipotezę zdają się potwierdzać studenci, ponieważ zapytałem ich wprost: Czy warto rozpoczynać edukację cyberbezpieczeństwa wcześniej? Przeprowadziłem ankietę, w której wzięło udział 103 studentów i 73 z nich stwierdziło, że według nich rozpoczęli edukację w tym zakresie zbyt późno. Zapytałem tych samych studentów, czy chcieliby pracować jako specjalista ds. cyberbezipieczeństwa. Wśród zapytanych 103 studentów, 16 odpowiedziało zdecydowanie pozytywnie, a aż 58, poważnie zastanawiają się na wyborem tej drogi kariery. Duże zainteresowanie cyberbezpieczeństwem świadczy o tym, że ta tematyka wzbudza ciekawość. Nie mniej jednak, analizując dalszą karierę studentów, tylko nieliczne osoby wybierają cyberbezpieczeństwo. Zazwyczaj decydują się na pracę dostępną od zaraz i zostają programistami.

Kiedy zatem warto zacząć naukę w dziedzinie cyberbezpieczeństwo? Moim zdaniem, tym czasem jest szkoła średnia lub nawet 7-8 klasa szkoły podstawowej. Warto poznać środowisko pracy cyberspecjalisty, czyli system Kali Linux. Dodatkowo, trzeba poznać zasady działania sieci komputerowych, systemów bazodanowych oraz nauczyć się automatyzować zadania, pisząc skrypty w języku python lub używając skryptów powłoki. Aktualnie mam opiekę merytoryczną nad grupą osób, które przygotowują się do zawodu cyberspecjalisty i uczą się wcześniej wspomnianych zagadnień. Są to osoby, które uczęszczają do 7 klasy szkoły podstawowej oraz 1 klasy szkoły średniej i muszę stwierdzić, że przy zastosowaniu odpowiednich metod edukacyjnych, to jest dobry moment na rozpoczęcie budowania kompetencji w tym zawodzie.

Myślę, że warto zadbać o to, żeby wprowadzać edukację w tym zakresie przynajmniej w szkole ponadpodstawowej, dzięki czemu w przyszłości będziemy mieli wystarczająca liczbę kompetentnych osób, które będą chroniły nas w Cyberprzestrzeni.