Webinary

Uwielbiam prowadzić webinary na żywo, dlatego zapraszam wszystkich do udziału! Poniżej przedstawiam listę planowanych webinarów.


Zmiany w edukacji są dzisiaj wyzwaniem, czy może jednak szansą?

Webinar dla dyrektorów szkół

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz cyfryzacja wielu obszarów naszej codzienności jest dzisiaj wielkim wyzwaniem dla edukacji. Jak wprowadzić w szkole nauczanie informatyki na poziomie, który zagwarantuje uczniom odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie? 

Innowacje w edukacji są dzisiaj wprowadzane dzisiaj na całym świecie. Czy nauczanie w trybie zdalnym lub hybrydowym jest tylko wyzwaniem dla szkoły, czy może jednak jest szansą?

Na to pytanie będę chciał odpowiedzieć na bezpłatnym webinarze. Zapraszam!

Data:
28.02.2022 (poniedziałek) – g.20.00


Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkołach

Webinar dla nauczycieli informatyki

Umiejętność skupienia uwagi oraz wzbudzenie zaangażowania uczniów jest dzisiaj jednym z kluczowych zadań w procesie nauczania. Czy można połączyć interaktywność i praktykę podczas nauczania informatyki? 

Na to pytanie będę chciał odpowiedzieć na bezpłatnych warsztatach. Zapraszam!

Data:
1.03.2022 (wtorek) – g.20.00